ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. ภูเก็ต

 

พีเอสยู นวัตวาณิชย์

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

สวทช.

 

สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

หอการค้าสุราษฎร์ธานี

 

ต่อยอดเทคโนโลยี

 

สภาอุตสาหกรรมสุราษฎร์ธานี

 
คำถามยอดฮิต
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ คืออะไร ?
 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ( Business Incubation Center) เป็นสถานที่ๆถูกจัดสรรให้แก่ผู้ประกอบการ ประกอบด้วยพื้นที่ขนาดย่อมจำนวนหนึ่งเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจในช่วงเริ่มต้น ภายในบรรยากาศที่ให้การสนับสนุน การให้บริการ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานแก่ผู้ประกอบการ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เป็นรูปแบบของการสร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มีการดูแลอย่างใกล้ชิด และให้บริการปรึกษาแนะนำในลักษณะของพี่เลี้ยงทางธุรกิจที่จะคอยดูแลผู้ประกอบการใหม่ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ธุรกิจที่อยู่ในระยะก่อตั้งกิจการ ให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยอาศัยการแนะนำอย่างใกล้ชิด ทั้งจากทีมที่ปรึกษาของสถาบันฯ และผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์จริง การสร้างเครือข่ายระหว่างสมาชิกด้วยกัน การแบ่งปันประสบการณ์การทำธุรกิจระหว่างสมาชิก ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจจะเป็นแหล่งศูนย์รวมความรู้ในการจัดทำธุรกิจ และเป็นการช่วยลดต้นทุนในกระบวนการจัดตั้งกิจการ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดสำหรับธุรกิจใหม่

 
ใครที่สามารถใช้บริการศูนย์บ่มเพาะฯ ได้บ้าง ?
 
ทุกๆท่านที่มีความสนใจ และมีแนวคิดที่จะดำเนินธุรกิจ สามารถใช้บริการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจได้ ทั้ง
 

1. นักศึกษาที่สนใจและมีศักยภาพทางธุรกิจ

           -  นักศึกษาระดับปริญญาตรีตั้งแต่ปี 3 ขึ้นไป

           -  นักศึกษาระดับปริญญาโท

2. บัณฑิตและศิษย์เก่าที่สนใจและมีศักยภาพทางธุรกิจ

3. เจ้าของผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานสร้างสรรค์ ที่มีศักยภาพเชิงพาณิชย์ในแนวทางที่เหมาะสม

4. บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่สนใจทางธุรกิจ

5. ชมรมผู้ประกอบการนักศึกษา

6. เอกชนภายนอกที่มีความร่วมมือทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ และผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย

 
บริการบ่มเพาะวิสาหกิจ มีอะไรบ้าง ?
 

1. บริการให้พื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

2. บริการให้คำปรึกษา และการดูแลอย่างใกล้ชิดจากเจ้าหน้าที่บ่มเพาะวิสาหกิจ ในเรื่องการจัดตั้ง แผนธุรกิจ และ เริ่มต้นดำเนินธุรกิจ

3. บริการปรึกษาแนะนำจากทีมที่ปรึกษาเฉพาะทาง ได้แก่

          -  ทีมที่ปรึกษาทางธุรกิจ ที่จะให้คำแนะนำด้านธุรกิจทุกด้าน ทั้งในด้านของการบริหารการตลาด การบริหาร การเงิน การบริหารบุคคล การตลาดส่งออก เป็นต้น

          -  ทีมที่ปรึกษาเฉพาะทางในด้านการผลิต, เทคโนโลยี, และการพัฒนาผลิตภัณฑ์

4. บริการฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานและกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ เช่น การดูงาน / ออกงานนิทรรศการต่างๆ กิจกรรม Business Matching การพบปะนักธุรกิจรุ่นพี่ การเสนอแผนกับสถาบัน การเงิน และการหาผู้ร่วมลงทุน

 
สามารถติดต่อทางศูนย์ได้อย่างไร ?
 
1.อาคารสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 2)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่ 31 หมู่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย   อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี 84100
  
2.สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์ 07 735 5719 โทรสาร : 07 735 5720  มือถือ : 08 3182 6300,  08 6489 3473
  
3.สามารถติดต่อทางเว็บไซต์ psu-bic-surat.com
 
 
หน้าแรก  |   แนะนำศูนย์  |   โครงสร้างการบริหาร  |   บุคลากร  |   การบริการ  |   แผนที่ตั้งศูนย์  |   ติดต่อสอบถาม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
อาคารสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 2)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 31 หมู่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 07-735-5719 โทรสาร : 07-735-5720  มือถือ : 083-182-6300, 086-489-3473
counter