ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ.

 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ. ภูเก็ต

 

พีเอสยู นวัตวาณิชย์

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา

 

สวทช.

 

สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

หอการค้าสุราษฎร์ธานี

 

ต่อยอดเทคโนโลยี

 

สภาอุตสาหกรรมสุราษฎร์ธานี

 
ฐานข้อมูลและงานวิจัย
สรุปงานวิจัยแต่ละปี 4 หัวข้อ
บทความงานวิจัย 0 ข้อมูล
ผลงานวิจัย 0 ข้อมูล
รายชื่อนักวิจัย 0 ข้อมูล
<< ก่อนหน้า - 1 - ถัดไป >>
 
 
หน้าแรก  |   แนะนำศูนย์  |   โครงสร้างการบริหาร  |   บุคลากร  |   การบริการ  |   แผนที่ตั้งศูนย์  |   ติดต่อสอบถาม
ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
อาคารสำนักงานอธิการบดี (ชั้น 2)  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เลขที่ 31 หมู่ 6 ตำบลมะขามเตี้ย  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทรศัพท์ : 07-735-5719 โทรสาร : 07-735-5720  มือถือ : 083-182-6300, 086-489-3473
counter